Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ


за ползване на онлайн магазин www.ADforU.com

Общи разпоредби

Интернет страницата www.ADforU.com, представляващ онлайн магазин; (“Сайта”);
“Потребител” е всеки, който е заредил в Интернет страницата на ADFORU.com на компютър;“
Стока / Стоки” са предлаганите чрез Сайта стоки за закупуване;
“Поръчка” е заявката за закупуване на избраната Стока / Стоки при условията предвидени в сайта относно начина на доставка и заплащане от страна на Потребителя;
“Услуги” са всички действия, осъществявани от ADforU  при и / или по повод предлагането, продажбата и доставянето на Стоките от Сайта.

Предмет на Общите условия

Общи условия за покупка-продажба от разстояние по смисъла на Закона за защита на потребителите между ADforU.com от една страна, и от друга - лицето, съгласило се с настоящите Общи условия, наречено за краткост ПОТРЕБИТЕЛ, във връзка със заявяването и закупуването на предлаганите стоки чрез Интернет страницата на онлайн магазин ADFORU.COM
 
Стоки, обект на продажба

Обект на продажба са Стоките, предлагани в Сайта към момента на отправяне на заявка за закупуване от страна на Потребителя. Регистрацията на сайта Ни дава възможност да получим достоверна информация за потребителите, които искат да направят поръчка. От друга страна, дава достъп на потребителите до специфични услуги .
Стоките, обект на продажба чрез Сайта, са описани по вид и качество, не носим отговорност за възможни разлики в цветовете на закупените Стоки, дължащи се на специфики в екраните на компютрите. Заявяването за закупуване на Стока / Стоки се приема за изразено съгласие от страна на Потребителя относно вида и качеството на Стоката / Стоките.

Всички цени в сайта са в Български лева с включен ДДС.

Права и задължения на Потребителя

Потребителят има право да разглежда, поръчва и получава Стоките от Сайта по реда и условията посочени в него.
Потребителят има право да се информира за състоянието на своята Поръчка.
Потребителят има право на доставка на заявената Стока / Стоки на посоченият адрес за доставка, след потвърждение по телефона или e-маил извършено от оператор на ADforU.com.

Потребителят е длъжен да заплати цената на Поръчката си според обявения в Сайта начин.
Всеки потребител има право да се откажете от поръчаните стоки в срок от 14 работни дни от получаване на стоката в случай , че те не са използвани освен за проба (функционалност на стоката, съвпадане на размер), не е увредена цялоста на опаковката им и запазен търговския вид (всички етикети, стикери и т.н. трябва да са на стоката) , в който е получена и условията по чл.55 от ЗЗП.

 

Права и задължения на ADFORU.COM

ADforU.COM има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя, когато последният ползва Услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ADforU.COM, да прекратява, спира или променя предоставяните Услуги. ADforU.COM не носи отговорност спрямо Потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на Услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез ADforU.COM.

ADforU.COM  има право да събира и използва информация относно своите Потребители с цел подобряването на предлаганите Услуги. Целите, за които  ADforU.COM ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството.
ADforU.COM  гарантира на своите Потребители конфиденциалността на предоставената информация и лични данни.